Δομή της Ένωσης Αξιών

Δεν Είμαστε Επίσημη Οργάνωση

Μη έχοντας νομική μορφή γλυτώνουμε χρόνο και χρήματα που απαιτούνται από την γραφειοκρατία νομικού προσώπου. Επίσης αποφεύγουμε κάθε λογής αριβίστες και φερέλπιδες ‘προέδρους’.

Δεν Είμαστε Κόμμα, Ένωση, Φορέας

Έτσι είμαστε πολύ πιο δύσκολος στόχος για τις βδέλλες που ζουν σε βάρος των παιδιών, τους βιαστές σώματος και ψυχής, αλλά και τους άλλους – τους ‘εμπόρους΄ της ελεύθερης αγοράς.

Δεν Επεμβαίνουμε στην Ζωή σας

Μπορείτε να συνεχίσετε να υποστηρίζετε το πολιτικό σας κόμμα.
Να συνεχίσετε τις δραστηριότητες της ζωής σας.
Να συνεχίσετε την όποια εθελοντική σας δράση.
Να …………………………………………..
Δεν θα επέμβουμε στην κοινωνική ζωή και τις επιλογές σας.

Προσφορά Γονέων - Η Δύναμη μας

Ακολουθώντας το παράδειγμα πετυχημένης κοινωνίας, πρωτίστως προσφέρουμε με τον χρόνο, την τεχνογνωσία, και τις γνωριμίες μας και ενίοτε οικονομικά για συγκεκριμένους προκοστολογημένους σκοπούς. Στις εκστρατείες μας μπορούν να συμμετάσχουν και τα παιδιά σας, εφόσον είναι άνω των 16 και ενδιαφέρονται με την δική τους βούληση. Φροντίζουμε ώστε η εθελοντική εργασία να αναπτύσει ικανότητες, δεξιότητες και γνωριμίες που είναι καθοριστικές για την μετέπειτα επαγγελματική εξέλιξη.